Hairtalk extensions

Full förlängning: 4 paket inkl produktpaket.

Hairtalk 25 cm från 4900:-
Hairtalk 40cm 6700:-
Hairtalk 55cm 9000:-.

Förtjockning: 2 paket inkl produktpaket.

25 cm från 2850:-
40 cm från 3680:-
55 cm från 4800:-

Hairtalk extensionsadmanv