Hairtalk extensions

Full förlängning: 4 paket inkl produktpaket.

Hairtalk 25 cm från 4800:-
Hairtalk 40 cm från 6600:-
Hairtalk 55 cm från 8900:-

Förtjockning: 2 paket inkl produktpaket.

Hairtalk 25 cm från 3000:-
Hairtalk 40 cm från 3800:-
Hairtalk 55 cm från 4800:-

Hairtalk extensionsadmanv